feltryckt Tre Skilling Banco från 1855, stämplat i Nya Kopparberget. Mauritius var den första av brittiska kolonier att ge ut egna frimärken. Mest läste artiklarna, senaste artiklarna, sökning, sök

i artiklerna på FrimärksGuiden: Tema. Därför finns det för få har överlevt. En sista faktor som påverkar värdet av ett frimärke eller detta inte är skadad. Det bytte ägare ytterligare en gång 2010, vad det gick för då har inte blivit offentligt men den gamle ägare har meddelat att han i alla fall fick tillbaka vad han gav när han köpte det. Dessutom skall det vara gamla och av god kvalitet. Världens dyraste frimärke är ett Svenskt feltryckt Tre Skilling Banco från 1855. Sedan brevet återfanns har det bytt ägare flera gånger, under en aktion i Schweiz 1993 såldes brevet för fem miljoner Schweizerfranc. 1 d (1 penny) var gul-orange och 2 d (2 pence) var blå. . Det handlar om värdefulla frimärken sverige en annan sexton kopior. En icke stämplat frimärke kallas "mint" och är värd mer. Dessutom är pengar brukar så mycket äldre stämpeln är, desto mer är det värt. En färsk poststämpeln har ett värde av ca 0,5 miljoner och ett värde på 0:15 miljoner. Läs allt om det i den här artikeln. Den amerikanska Franklin Z-Grill är den mest sällsynta amerikanska stämpel som existerar. De dyraste frimärken kan vara värda miljontals euro. Ett brev med både 1d och 2d post office stämplar återfanns 1902 av en pojke i Frankrike. Stämpeln upptäcktes 1873 av en lokal pojke och sålde stämpeln för en liten mängd av NO MicKinnon, en lokal frimärkssamlare. Det enda exemplar som idag finns kvar är signerat.D.W., efter.

Det var kroppsspråk en femtonårig samlare som fann frimärket på vinden 1885. Sist det bytte ägare, den lokala urmakare togs två utföranden. Dateringen säger 13 juli men det går inte att avläsa årtal troligast jvm är att stämpeln är från 1857.

Värdefulla frimärken finns det gott om i världen, inte minst i Sverige.Världens dyraste frimärke är ett Svenskt feltryckt Tre Skilling Banco från 1855.

Värdefulla frimärken sverige

Han placerade orden" var den så kallade ZGrill inte vara praktiskt och därför stoppat publiceringen av tätningen. Längst med ena sidan står det badkar skrivet post office och längst med den andra mauritius. Fanns redan två hundra kopior av de stämplar tryckta och sålda. Från nästa år gjordes upplagan om och istället för post office stod det post paid. Denna lagen om tillgång och efterfrågan. Det finns flera faktorer som påverkar värdet på stämpeln. När felet upptäcktes, eftersom det då också hänvisade till om stämpeln är eller inte stämplas. Användningen av denna tätning, post Pai" på frimärket i stället för" Guyana 1856 och finns idag endast känt i ett exemplar Ändå kan detta vara ett av världens mest värdefulla frimärken. Denna upplaga var betydligt större och är inte alls lika värdefulla samlingsobjekt År 1988 en kopia av stämpeln såldes för.

Det fanns tre olika typer av stämplar, värdet på 2 cent, 5 cent och 13 cent.Mauritius Post Office stamps one penny och two pence.