luft/vattenvärmepump som används för uppvärmning av hus. De allra största elvarmvattenberedarna, som används i större fastigheter än bostäder, kommer efter år 2018 att behöva kompletteras med till exempel värmepumpar

eller solpaneler för att klara kraven. Äldre varmvattenberedare är ofta dåligt isolerade. Om du ofta har gäster som bor över, kan det vara värt att överväga en större varmvattenberedare. Större beredare har naturligtvis större tomgångsförluster, eftersom den omslutande ytan som kyler ner varmvattnet är större. I en större familj går det åt mer varmvatten. Till att börja med kan man säga att tomgångsförlusterna, dvs den värme som läcker ut från beredaren även när inget varmvattenuttag sker, är betydligt större från en äldre beredare jämfört med. I högerfältet varmvattenberedare finns länk till ett test som Energimyndigheten gjort storlek på nya varmvattenberedare i olika storlekar. Energimärkning av ett helt system, för första gången energimärks även ett system, som förutom varmvattenberedaren kan innefatta till exempel en solpanel. Det är bra om varmvattenberedaren kan kopplas till olika energikällor för att öka flexibiliteten. I hus från sjuttiotalet är det inte helt ovanligt att man har kvar originalberedaren. Har du badkar måste kanske beredaren vara större. Varmvattenberedarens volym baseras på flera olika faktorer: Familjens vanor, i stor utsträckning är det familjens vanor som avgör hur stor varmvattenberedare som behövs. Numera finns även varmvattenberedare med inbyggd värmepumpsteknik. Det finns varmvattenberedare som har en inbyggd reglering som programmeras efter familjens vanor. I ett hus med vattenburen värme är varmvattenberedaren oftast inbyggd i värmepannan. Offeranod skyddar mot rost, emaljeradevarmvattenberedare måste ha en så kallad offeranod, en stav av exempelvis magnesium, som skyddar plåten i beredaren mot rost genom att den förbrukas i stället för plåten. Det finns även mindre modeller, som främst används i sommarstugor och fritidshus. Fråga din kommun vilken typ av vatten det är där du bor. Har du egen brunn kan du lämna in ett vattenprov och för att vara säker på att du får rätt typ av varmvattenberedare. Smart kontroll anpassar sig till familjens vanor. Temperaturen på vattnet i beredaren bör enligt Boverkets byggregler vara minst 60 grader inuti tanken för att minimera risken för skadliga legionellabakterier. Dimensionering av varmvattenberedare är egentligen inte så svårt. Har du surt vatten förbrukas den snabbare och måste kontrolleras och bytas oftare. Det kan också vara bra att fundera över framtiden - kanske kommer familjen att bli större? I de flesta fall räcker en beredare som rymmer 200 liter för en familj. Familjens storlek, hur många man är i familjen påverkar också hur mycket varmvatten som krävs. Legionellabakterien finns naturligt i dricksvatten och förökar sig i temperaturer på 30-40 grader och den dör vid högre temperaturer. Men även i nya varmvattenberedare skiljer sig tomgångsförlusterna åt beroende på kvalitet och pris. En eller två personer i ett hushåll kan klara sig på en 60 liters beredare.

Storlek varmvattenberedare

En ny varmvattenberedare bör uppfylla flera krav. Bad, att installera års snålspolande duschmunstycken och perlatorer i de gamla kranarna kan minska varmvattenbehovet så att man klarar sig med en mindre varmvattenberedare. Isoleringen i den gamla beredaren var troligtvis sämre redan från början och under årens lopp har den isolerande förmågan minskat ytterligare. Har man ett hus där uppvärmning sker med direktverkande elradiatorer eller luftburen värme är man tvungen att ha en separat varmvattenberedare. Disk mm kan ske på olika sätt. Vänd dig till kommunens miljökontor eller tekniska kontor. Till stor del hänger valet av storlek på varmvattenberedare på familjens vanor och hur man planerar sina duschar.


Elvarmvattenberedare måste med förslaget bli energieffektivare. Tänk också på att vanorna förändras. Som kan användas om man har lågt i tak. Vanligtvis är varmvattenberedare ganska höga, det är vanligt att rekommendera en större varmvattenberedare om huset har ett badkar. Men hur effektiva är de egentligen. Du når social träning för vuxna dem på eller via vårt kontaktformulär.