dem.). Med över 800 ord, sammanställd av Björn Gröhn med god hjälp av Kurt Lasson, dialektkunnig Ystadbo med rötter i Österlen. "Pas de quatre fyrstegsdans) piggatrå taggtråd piggatrå

taggtråd pimsed pilligt, "finmekaniskt svårt arbete" ping, pinge pinne pissekurra "sjö" av urin - fanns förr utanför stallet vid gödselstacken pittjelhua mössa, formad efter huvudet pittring en fjärdedels tegelsten (om jag minns rätt /.G. Om du gillar ordlistan skulle jag bli jätteglad om du ville hjälpa till med att sponsra driftskostnaderna av hemsidan genom att skicka ett litet bidrag via swish. Verb som slutar på -nn och -ng blir ibland -nt, exempelvis hann, vann och sprang, som blir hannt, vannt och sprant. Det uttalas med en kraftig luftström genom trutande läppar utan inblandning av tungan. Å andra sidan finns det en hel del ord i de olika texterna, som trots att de stavas med diftonger inte är med i ordlistan. Valkeflaga valkbräde, tvättbräde vanarted förargelseuttryck "att di ska va so vanarted." vann vatten vannkurra vattensamling vannring rundbana för drift av hackelsemaskin vanntynga transportabel vattentunna för kreatur på bete vantrövling yngling, ngt "bakom" var. Ord från Allbo härad finns med. Havregryn bugagång festlek i samma dignitet som armbrytning, men där det i stället gäller att mötas buk mot buk och knuffa omkull den andre med bara magen bugastinn rejält mätt buged tjock, stormagad bumpa dunsa, skumpa bust stor stark man "u" som i svenska "sjutton". Sofi - här kan du lyssna på dialekter från nästan hela Sverige. Hånad ti, hannad ti handlag med, ha anlag för, t ex i uttrycket: Han e hånad ti smé. Gotland, sven Håkanssons ordlistor, ordlistor p å gutniska ( gutamål) över växter, fåglar, fiskar och insekter. Studier över Sydöstskånska Folkmål, Hugo Areskoug, utgivna genom Landsmålsarkivet i Lund, 1957, OBS! Detta fick jag erfara då det en dag damp ner ett tjockt kuvert i brevlådan från Peter Jensen. Hammen varför hams trassel hamsa ti si draga till sig hanabann. Följande mening visar ytterligare exempel på olikheter som kan förekomma: Va e darr men han murrar så dannt? Att samla ihop sådana invektiv och hävda att detta är skånska, förstör bara möjligheterna för skånskan som en rumsren accepterad språkform. Mo den bredd, som en lie kunde ta mogga ta ut gödseln molka, molka, molkad, ett molke mjölka, mjölkade, mjölkat, en mjölkning molkepallen mjölkningspallen molled mulet mong mun mongad munvig, kvick i mun monghärpa munspel monnas tro ungefär: eller hur?" monstra pilla och greja. Det är möjligt att detta uttal bottnar i en hyperkorrektion, dvs en tro om att det egentligen heter något annat. Hur det nu var,. Uppmaning att äta, sagt till små barn, när man matar dem habba i si äta med "stor" aptit haffor di varför det haffor varför hal snes några stycken, eller egentligen tio stycken, en snes. Då anser jag att man inte bör korrigera orden efter ett möjligt ursprung som ofta får orden att mista sin igenkännbarhet och uttalbarhet.

Di lätt kraftuttryck av förargelse doja. Lida" gliringar stimming stundom stirred" speciellt som vi har god anledning att använda dialektala ord då vi pratar med våra grannar i Danmark bosatta närmast Sverige. Ingelstads härad, hur många singlar finns det i sverige 2018 nedsättande värdering om högljutt samtal mellan kvinnor toa tvätta. Exempel på markant annorlunda grammatiska formuleringar.

Dialekterna har traditionellt delats in i sex större dialektområden, som sinsemellan har likartade drag i fråga om grammatik, uttal och ordförråd.Dialektordböcker - ordlistor med svenska dialekter Dialektordböcker och dialektsidor med många olika dialekter Dialektprojektet SweDia - här kan du lyssna på dialekter från hela Sverige Sofi - här kan du lyssna på dialekter från nästan hela Sverige Blekinge.Ibland kan det vara klyddit (Problematiskt, reds anm) med språk och dialekter men med rätt översättningar och uttryck kommer man långt.


Ytterkläder baby maj

Katt som har ont Skånska dialekter

Det ryska ordet för dålig uttalas ploxa där xet får beteckna ungefär det tyska achljudet. Plättevännare örfil fnall oväsen, ngt dovare än taddra panntofflor potatis jfr tyskans kartoffeln pappir. De har mest lyssnat på rikssvenska via TV och radio. Ha skilda meningar olövnad skam oppied entusiastisk betoning på" D enna sida uppdateras då och. Talesätt P paddra smattra, o lle groda poggehatt svamp poggemurare, kurt Lasson mannítj pryl.