lantbruksfastigheter över hela Sverige. Ett ovillkorat köpekontrakt är alltid juridiskt bindande. Självklart har spekulanterna möjlighet att besöka gården vid flera tillfällen om så önskas. Att köparen i vissa

fall måste beviljas förvärvstillstånd. Många väljer idag att placera pengar i fast egendom. Om banken, kundservice, kontakta oss, copyright 2008 - Danske Bank Group. Därför är det kanske extra viktigt att känna sig trygg i sitt beslut. Ett bud är aldrig juridiskt bindande förrän ett köpekontrakt undertecknats. Det är inte ovanligt att familjen ägt gården länge eller att den gått i släkten i generationer. Säljaren ansvarar för dolda fel,.v.s. Därför är vi Sveriges största mäklare av skogs- och lantbruksfastigheter. En flexibel lösning som anpassas efter just dina behov. Resterande del av köpeskillingen erläggs till säljaren. Specialister som hjälper dig med alla frågor kring. Att äga en gård skall naturligtvis vara något positivt. Köparens undersökningsplikt, köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om fastighetens skick, areal, virkesförråd.m. Säljaren kan välja att teckna en försäkring mot dolda fel som täcker vissa delar av ansvaret. Inte om du anlitar det företag som har branschens längsta erfarenhet och all den kompetens du behöver under ett tak. Skogsbruksplan, om skog ingår i fastigheten hjälper vi till att upprätta en skogsbruksplan om sådan inte redan finns. Till exempel att vattenbrunnen sinar vid torksomrar. Juridik, arrende, ekonomi och skatt. Vi hjälper självklart till att reda ut begreppen och gör beställningar hos de lokala aktörerna. Vem som ska ta över gården är en stor fråga för alla lantbrukare oavsett om den ska säljas på marknaden eller överlåtas inom familjen. Det innebär att den med lägst bud får reda på högsta budet, med chans att höja sitt bud. Det kan exempelvis vara vad fastigheten är värd, hur arrendet på åkern och jakträtten ska hanteras, om skogen ska säljas avstyckad för sig, vad skatten blir, till när det är bäst läge att sälja just din fastighet. När du ska sälja din gård dyker det ofta upp en mängd frågor. Läs användarvillkor, cookies och behandling av personuppgifter och, information om Danske Banks behandling av personuppgifter.

Fyll i dina uppgifter i nedanstående formulär så kontaktar vi dig. Den som har förvärvat lång en fastighet taxerad som lantbruksenhet behöver i vissa fall söka tillstånd enligt jordförvärvslagen hos Länsstyrelsen. Danmark, box3 content, holmens Kanal, om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Danske Banks DPO Anders Meinert Jørgensen. Välja mäklare, förvärvstillstånd, eftersom vi inte längre har någon förmögenhetsskatt i landet så ger en fastighetsförsäljning inte någon kraftigt försämrad skattesits på samma sätt som tidigare då gården var förmögenhetsskattebefriad medan upphör det kapital som frigjordes vid en försäljning orsakade förmögenhetsskatt. Danske Bank AS, nycklar och övriga handlingar överlämnas till köparen. Byte eller gåva från föräldrar, sverige Filial 1092 Köpenhamn K mail, några av dessa erfarenheter kan du läsa om här 212. Många gårdsägare känner också att de haft en bra värdeutveckling och att det kan vara ett bra tillfälle att hämta hem vinsten och göra något annat för pengarna. Som att kompensera syskon för att undvika stora orättvisor och att överlåtelsen måste genomföras så att överlåtaren har en tryggad inkomst efter skiftet.

Att sälja gården är ofta ett beslut som mognar fram under en längre tid.Det är inte ovanligt att familjen ägt gården länge eller att den gått i släkten i generationer.

Fotografering, energideklaration, läs mer under rubriken Förvärvstillstånd Vid köp av del av fastighet krävs ett villkor att Lantmäteriet och övriga myndigheter godkänner den tänkta kallas Skulle förvärvstillstånd ej beviljas eller att Lantmäteriet inte godkänner avstyckningen återgår köpet i sin helhet. Vi kommer gärna ut på ett gårdsbesök där vi kostnadsfritt segelduk kommer med tips och förslag inför försäljningen samt ger Er en prisindikation. Annonsering, vi annonserar även i dagspress både lokalt och rikstäckande. Med den prisstegring som skett på gårdar de senaste åren så är det också vanligt att inget av barnen har råd att lösa ut sina syskon till marknadspris. Vi har samlat många års erfarenheter från att hjälpa såväl köpare som säljare vid gårdsaffären.

Sälja gård! Jay smith

Funderar du på att sälja? .Tillträde, på tillträdesdagen upprättas köpebrev och likvidavräkning.I samband med köpekontraktets undertecknande betalar köparen i regel en handpenning på 10 av köpeskillingen.