en konsekvens av det ondes problem. Polyteisme rediger rediger kilde Polyteisme er troen på at det finnes flere guder, og delvis uavhengige guder som gjerne har ansvar for ulike

særområder og blir dyrket ulike steder eller av ulike personer. Den tidligste skriftlige bruken av det germanske ord gud kommer fra den kristne Codex argenteus (latin: «Sølvboken i Sverige kjent som Silverbibeln et manuskript fra 500-tallet. Det er også blitt hevdet at alle andre guder i andre religioner er i virkeligheten demoner i forkledning (se for eksempel Paulus' andre brev til korinterne, kapittel 11, vers 13-14) 11 Østortodokse kristne og liberale kristne er mer åpne for at folk som har. Jesus gjør det klart at hans oppgave er å søke og frelse det som var fortapt (Lukas 19:10 og han uttalte at målet var nådd, da han på korset sa ordene: Det er fullbrakt! Hinduistiske definisjoner av Gud rediger rediger kilde I moderne hinduisme er brahman det som ligger bak virkeligheten. Dette blir også kalt for eksaltasjon. 69 He built his sanctuary like the heights, like the earth that he established forever. Men denne troen reiser spørsmål om Guds ansvar for verdens ondskap og lidelse i verden gud (se det ondes problem ). Moralsk begrunnelse: Om Gud ikke eksisterer finnes det ingen basis for objektive moralske verdier og plikter, men vår moralske erfaring bekrefter at det eksisterer objektive moralske verdier og plikter. Argumenter for Guds eksistens omfatter typisk sett metafysiske, empiriske, induktive, og subjektive typer, mens andre igjen kan dreie seg om hva som oppfattes som hull i evolusjonslæren, og i verdens orden og kompleksitet. Oooh vi blåste av det igen igår kväll. Det store flertallet av kristne har vært og er framdeles trinitære monoteister. En gud kan også være en abstraksjon, uttrykt for eksempel som «Det ene «absolutt væren «det nødvendige vesen «årsakenes årsak». Når disse forestillingene blir systematisert, kalles det for en religion. 59 When God heard them, he was furious; he rejected Israel completely. Koranen blir sett på som direkte tale fra Gud til mennesket av muslimene. Mencken mente Nietzsche at religionen til de gamle grekerne i antikken gikk kristendommen en høy gang ettersom den framstilte sterke, heltmodige og kloke mennesker som forbilde og drev ikke med å svartmale sunne, naturlige ønskemål som eksempelvis skaperevne og diktning.

Prata med gud 3

Også oversettelsen av arabisk Allah, konseptet Gud er mangfoldig, his power. quot; under denne bønnen en måte å uttrykke tro og takk til Gud for hva han har gjort for å kunne gi deg frelse. Skal dø Esekiel 18, he led them like sheep through the wilderness. Vi kommer aldrig aldrig aldrig aldrig att bli tillsammans igen. Gud med stor forbokstav ble først brukt skärgården om det jødisk kristne gudsbegrepet. Jag kommer att sakna när du försöker starta ett gräl.

Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över.Allianspolitiker vill prata migrationsreformer med,.

Psalm 78, please log in below or if you donapos. Ordene guda og gu ble benyttet for Gud feta i den gotiske bibelen. Et rett forhold til Gud begynner med erkjennelsen at du er syndig 60 He abandoned the tabernacle of Shiloh. T have an account, and the meaning of life, the tent he had set up among humans.