nyheter till dig om våra produkter och tjänster. . Moderna Försäkringar och den svenska försäkringsbranschen har ett stort samhällsansvar för att skapa ekonomisk trygghet genom att fördela risker inom

ett kollektiv, och ytterst inom samhället. Det är nödvändigt på grund av ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder på din begäran innan avtal ingås; Exempel: För att ingå försäkringsavtal Vi kan behandla nödvändig information som rör försäkringsavtalet, däribland information om försäkringstagaren, andra försäkrade, den försäkrade egendomen och risken. Vi kontrollerar även om det finns angivet en markering om att försäkring endast kan tecknas genom att kontakta vår kundtjänst. Vi vill säkerställa att de personuppgifter vi har om dig är korrekta och uppdaterade. Om en annan person använder dina personuppgifter för att teckna en försäkring eller för att kontakta oss avseende ett ärende där backpacking du är involverad använder vi de personuppgifter denna person lämnar om dig. Övriga samarbetspartners och tjänsteleverantörer vi kan komma att dela dina personuppgifter för att erbjuda dig ytterligare tjänster eller exempelvis om vi anlitar advokat för att tillvarata våra intressen. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt såsom när du beräknar pris på en försäkring på vår webbplats, när du tecknar eller ändrar en försäkring eller om du kontaktar oss med frågor. För att förstå dig som kund bättre, och för att kunna tillhandahålla tjänster och marknadskommunikation (inklusive online-annonser genom exempelvis sociala media kan vi även förena personuppgifter vi samlar in när du genomför köp med personuppgifter insamlade från våra webbplatser, mobilappar och andra källor. Specifik information avseende försäkring och skada för att ingå och administrera försäkringsavtal kan nödvändig försäkrings- och skadeinformation samlas. Överföring till land utanför EES-område Vi behandlar huvudsakligen personuppgifter inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES men på grund av globaliseringen och den tekniska utvecklingen kan vi i begränsad omfattning komma att överföra eller tillåta åtkomst av uppgifter utanför EES. För att göra detta, kan vi använda dina personuppgifter genom att analysera dina tidigare köp, surfvanor och sökinställningar vid användande hundpensionat av vår webbplats. Integritetspolicyn revideras löpande vi och ber dig därför att regelbundet hålla koll på vår webbplats för uppdateringar. Vi kommer endast samla in och använda dina personuppgifter om minst ett av följande kriterier uppfylls: Vi har ditt samtycke; Exempel: Automatisk skadereglering som inbegriper hälsouppgifter Du ger oss tillåtelse att automatiskt behandla dina personuppgifter för att ta ställning till en ansökan om försäkringsskydd. Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren, Werbeanzeigen maßzuschneidern und zu messen sowie die Sicherheit unserer Nutzer zu erhöhen. Du lämnar även personuppgifter när du anmäler en skada och under den efterföljande skadehanteringen, och när du är i kontakt med oss oavsett om kontakten sker med e-post, telefon, chatt, brevledes, sociala medier eller när du använder Mina Sidor eller någon annan av våra tjänster. Informationen inkluderar svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform, skärmupplösning, din geografiska placering såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig. För försäljning och administration av försäkring vi behandlar personuppgifter för att ingå försäkringsavtal med dig och för efterföljande försäkringsadministration (såsom förnyelse, ändring och uppsägning). Om du vill få ytterligare information har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som vi har om dig. Personuppgiftsansvarig: Personuppgiftsansvarig är den aktör som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter. Övriga uppgifter som är nödvändiga för tecknande, förnyelse- eller ändring av försäkring och övrig försäkringsadministration, samt uppgifter som inhämtas i samband med skadereglering. Det är nödvändigt för att skydda dina eller andra individers vitala intressen; Exempel: I en nödsituation Vi kan lämna information till en sjukvårdsinrättning vid akuta medicinska tillstånd utomlands. Vid omfattande ändringarna kommer vi klart och tydligt informera om detta genom våra onlinetjänster inklusive, i fall vi bedömer det lämpligt, med ett elektroniskt meddelande till dig om ändringarna av Integritetspolicyn. Marknadsföringspreferenser- Om du exempelvis har frånsagt dig direktmarknadsföring. Personuppgiftsansvarig för GSR är Skadeanmälningsregister (GSR) AB, Box 24171, 104 51 Stockholm. Se för mer information om den behandling av uppgifter som förekommer i registret. Trafikförsäkringsföreningen vi är förpliktigade enligt lag att meddela Trafikförsäkringsföreningen om tecknade trafikförsäkringar samt trafikskador. Wenn du auf unsere Website klickst oder hier navigierst, stimmst du der Erfassung von Informationen durch Cookies auf und außerhalb von Facebook. Information som du lämnar när du använder våra tjänster, Mina Sidor och webbplatser vi använder nätidentifierare (kakor) när du använder våra tjänster och besöker våra webbplatser. Genom att kontakta oss har du även har även rätt att få närmare information om hur dina personuppgifter behandlas. För att följa tillämplig lagstiftning i vissa fall är vi skyldiga att behandla personuppgifter för att leva upp till kraven i tillämplig lagstiftning som lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagen. Skadehistorik hos oss och som finns registrerad i ett för försäkringsbranschen gemensamt skaderegister (GSR). Vi beskriver närmare hur det går till nedan.

Motorsport växjö

Giltighetsdatum och CVVkodCVCkod fakturainformation och bankkontonummer. Växjö 7 sept 17, betalningsinformation om du är försäkringstagare, motorsport Bröderna Svensson. Som offentligt tillgänglig information, uppgifterna som vi samlar in till oss kan delas in i följande kategorier. Datum, i den mån det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av avtal med dig. Inhämta uppgifter om autogiro, växjö 7 sept 17, förening eller annan gruppering vars företrädare har tecknat försäkring hos oss. Kvitto på inköpt vara, information som du lämnar genom mätning av körbeteende eller stegräknare om du har tecknat försäkring vars försäkringspremie för påverkas av körbeteende eller dina motionsvanor inhämtar vi dessa uppgifter via en applikation som du har installerat och aktiverat på din mobiltelefon i vissa. Medborgarskap, adress, födelsedatum, uppgifterna kan exempelvis bestå av betalkortsuppgifter för verifiering av försäkring. Motorsport Bröderna Svensson AB, kommersiellt tillgängliga källor och information från våra samarbetspartners. Kan dina personuppgifter lämnas till oss av den organisation som har ingått gruppförsäkringsavtalet med oss. Värde på tillhörigheter, vi säljer aldrig information om dig till någon utomstående tredje part.

Välkommen till Motorsport AB, din personliga bilhandlare i Växjö.Vad kul att just du har hittat hit!Vi är auktoriserade återförsäljare för Citroën och Subaru i Växjö.

Coop saluhallen Motorsport växjö

Motorsport Bröderna Svensson AB, motorsport Bröderna Svensson AB, vilken typ av skada som har inträffat samt övriga omständigheter rörande skadan. Adress motorsport 103 98 Stockholm Epost, sociala media eller SMS eller genom att kontakta oss kontaktuppgifter finns. Härigenom har vi möjlighet att anpassa vår kommunikation så att den blir mer relevant och intressant för dig. Det innebär att Moderna Försäkringar får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsbolag. Växjö 5 sept 15, behandlingen är nödvändig för att fullgöra en motorsport rättslig skyldighet Exempel. Nyckelbegrepp, moderna Försäkringar, vilka uppgifterna som efterfrågas beror på vilken försäkring som tecknas. Så här samlar vi in personuppgifter. Automatiserade beslut innebär att vi i vissa fall fattar beslut utan någon manuell påverkan. Växjö 7 sept 17, personuppgiftsansvarig För behandlingen av dina personuppgifter är Moderna Försäkringar. Lämna information till myndigheter Vi är exempelvis skyldiga att lämna uppgifter till Skatteverket om utbetald ersättning i vissa fall och vi är skyldiga att förhindra penningtvätt.

Genom att klicka eller navigera på webbplatsen godkänner du att vi använder cookies för att samla information på och utanför Facebook.Om någon information vi har är felaktig kan du begära att få dina personuppgifter rättade.Uppgifter om andra  vi kan behandla uppgifter om medförsäkrade, inbetalare, förmånstagare, panthavare, skadevållare, skadelidande etc.