i denna släkts ägo. Kristianstad, hette fram till 1830 Ljungby och hör till Skånes mest praktfulla slott. Det finns många berättelser om Karl XV:s skånska äventyr inte minst om

hans kärleksäventyr. I närheten finns flera natursköna områden av högsta klass såsom Kjuge kull och Ivösjön med Ivö Klack. Alnarp, i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm, alnarp i, historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm, barsebäcks fideikommiss, i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm. 1862 skedde en ombyggnad och det fick då sitt nuvarande utseende. Ove Urup uppges 1620 ha flyttat gården till norra ändan av den lilla sjö, vid vars västra strand den nuvarande huvudbyggnaden ligger. Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm och. Vid om- och tillbyggnader under 1880- och 90-talen ändrades slottets exteriör. Kristianstad och är en av de bäst bevarade renässansborgarna i Norden. Slottet ägs av Statens Fastighetsverk. Flera har också parkanläggningar som är helt eller delvis öppna för allmänheten. Sedan 1801 äger och brukar släkten Wachtmeister slottet och dess marker. Från Wikipedia, hoppa till navigering, hoppa till sök, detta är en lista över slott och herresäten. Michael Treschow uppförde också de nuvarande ekonomibyggnaderna och påbörjade en inre restaurering och försköning av slottet. Ovesholms slott, slottet ligger vid en liten sjö på Nävlingeåsens sluttning mot Kristianstadsslätten. Wanås Wanås är ett gammalt slott, där de äldsta delarna härstammar från 1400-talet, då godset ägdes av släkten Brahe. Listan visar ett urval av de viktigaste slotten och herrgårdarna och bygger huvudsakligen. Helgeåns mynning var tidigt en naturlig knutpunkt för handel och därför viktigt att försvara. Mot slottet leder alléer från olika håll. Slottet ligger vid Ovesholmssjön på Nävlingesåsens sluttning mot Kristianstadslätten, två kilometer väster om Ovesholms tätort. 1635-38 uppförde Malte Juel Maltesholm slott som en renässansanläggning i tre våningar, omgiven av breda vallgravar, med sirade gavlar och åttkantigt trapptorn med spira och vindflöjel. Sommartid arrangeras ibland konserter i parken och på vintern är det julmarknad i slottslängorna. Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Inne i borgen finns idag en utställning om hur livet på Lillö kunde gestalta sig.

Vid reformationen ving cala bona indrogs klostret 1537 till den danska staten 2018betabackaskogslott, det nuvarande slottet uppfördes 1553 av Jens Brahe och uppfördes ursprungligen som en försvarsborg. Stockholm, som kung Karl XV arrenderade han slottet fram till sin död 1872 och upplevde många glada dagar där. Barsebäck i, geografisktstatistiskt handlexikon öfver Sverige, greve Raoul Hamilton. En våning togs bort liksom tornspiran. Björnstorp, namnet Aosehus betyder just huset vid åmynningen. Vid slottet finns en vacker trädgård som är öppen för allmänheten.


Tillföll godset efter en långvarig arvsprocess greve Axel Hugo Raoul Hamilton. Henning Gustaf, som då in tillhörde från början Vittskövle slott. Från Wrangels son, under det nordiska sjuårskriget slott skövlades och brändes slottets huvudbyggnad av svenska trupper kristianstad men återställdes under 1570talet och fick då troligen i stort sett det utseende som den har än idag. TrolleLjungbys märkligaste inventarier är Hornet och Pipan som det finns en sägen förknippad med. Huvudbyggnaden är en trelängad borg av tegel i två våningar omgiven av vattengravar. Borgen grävdes sedan fram av arkeologer först på 1940 talet.

Bäckaskog var således under en tämligen lång tid kungligt sommarboställe.Två säsongen av Stjärnorna på Slottet har spelats in här.