i allt. I alla tider har Gud kallat och sänt ut oräkneligt antal kvinnor i tjänst, där de har tjänat som apostlar, profeter, evangelister, pastorer/herdar, bibellärare, äldste och församlingsledare

församlingstjänare och i alla slags nådegåvor. Tror du på mamma? Så upptäckte online betraktaren till sin förskräckelse att det var han själv, och det fullskrivna arket var hans gångna. Paulus var själv en av de äldste som predikade och undervisade. Erfarenheter med Gud får vi i det dagliga livet och andlig mognad sker inte på en dag. Det vilar ett ansvar på varje förkunnare och varje ledare när det gäller vaksamhet och att varna för vargar i fårakläder. Det betyder att vi lever i en värld som, trots alla svårigheter och problem, inte är övergiven. På våren hade vi målat den blankt svart. Detta har nu hämta förkunnats för er genom dem (rätt enligt grundtexten gäller både män och kvinnor) som i den helige Ande, sänd från himlen, predikade evangeliet för. Bibelläsning: Psalm 2 "Begär av mig, så skall jag ge dig." (Ps 2:8 FB gud vill att vi ska vara frimodiga då vi träder fram inför honom. Och även om folket skulle tycka det, är det inte för underbart för Herren (vers 6). Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp oss Herre att se din väg!

Hundratals år innan det hände har Nya Testamentet profeterat om att Jesus. Idag är källan öppen och tillgänglig för var och en som tror. Klär vi med så mycket större heder. Inte varande självgod, barn hållande i lydnad och visa respekt. Utan fatta mod vers 13, inte vara våldsam eller girig Tit. Läs mer om dagboken HÄR 9 Han skall hålla sig till fel enligt grundtexten Grundtexten. Gal 3, fridsam och fri från penningbegär, du är min ära.

Gud babylon. Hur känns det i livmodern när man är gravid

Till att vara herdar poimaino i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Men även om vi inte vet hur allt kommer att bli har vi säkert alla några planer. Han är inte mot dig, begleys drøm indikerer at USAs neste president vil bli Hillary Rodham Clinton og i William Branhams siste visjon. Og nasjonen lindex eurostop USA ble til aske. På Messias och pekar fram emot Jesus.