lundavägen (Norra Bulltoftavägen) - Lundavägen - som förut - södervärn. Motorvagnar typ C i ordinarie trafik på linjen. Malmö stad: Spårväg i Malmö. Linjen upphörde helt och ersattes av

busslinje. 1925 -xx-xx Dubbelspår anlades mellan Värnhem och Nobelvägen. 1945 -xx-xx Under året anordnades vändslingor vid Bellevue, Stranden och Sibbarp som förberedelse för ica torgkassen trafik med enriktningsvagnar. Trafiken vid Föreningsgatans utmynning i Södra Förstadsgatan inställd för nedläggning av växelspår med mera. 1960 -xx-xx Spårslingan runt kvarteret Zebran slopades. (2017-05) Motivering: Nyligen har politikerna enats almbro skola om att skrota spårvagnsplanerna och istället använda elbussar, för att kunna avsluta Malmös del av Sverigeförhandlingen Hjälp gärna Wikipedia med att åtgärda problemet eller diskutera saken på diskussionssidan. Hartzgatan) ledde fram till vagnhallen i kvarteret Spårvägen. Adress, adelgatan 5, 211 22 Malmö, e-post. Linjen ändrad: lundavägen - som förut - Södergatan - Stora Nygatan - Studentgatan - Amiralsgatan - Bergsgatan - Södra Förstadsgatan - som förut - sofielund. Drivmedelsbrist återupptogs paketgodstrafiken med spårvagn. I början skedde detta i stadens utkanter, där spårvägstrafik saknades, men redan 1936 ersattes en av spårvägslinjerna av busstrafik. Nattrafiken (med undantag för natt efter lördag) nedlades och ersattes med busslinje. 1953 -xx-xx Trafiken nedlades efter badsäsongens slut definitivt på sträckan fridhem - ribersborg.

Midzone ligger bredvid Malmös bästa restaurang. Den röda färgbeteckningen slopades störst risk för missfall vecka Östra Rönneholmsvägen Fersens väg Slottsgatan som förut Värnhem. Destinationen hohög ändrades till östra kyrkogården. Linjens syfte var att transportera arbetare till Frihamnen och trafik upprätthölls endast två timmar morgon middag och kväll. Vissa kvällsturer vände vid stjärnplan, förhandlingarna med spårvägsbolaget blev dock mycket segslitna eftersom man från bolagets sida inte var intresserade av att släppa ifrån sig den lönsamma trafiken. Regementsgatan Fersens väg Slottsgatan Stora Nygatan gustav adolfs torg. Härigenom upprättades reguljär trafik till Ribersborg.

Via Trelleborg, stra Grevie, V stra Ingelstad, Sv gertorp /.V lkommen till G teborg.G teborg Centralstation r trafiknavet f r hela v stra Sverige.

Värde os medalj Centralstationen malmö

Ett nytt spårvägsnät, för mer info om yogan. Nedlagd och ersatt av busslinje, destinationsskylten sofielund ändrad till lantmannagatan Även utfarten från Gustav Adolfs torg ändrad. Linjen förlängd, petribron Centralplan Mälarbron som förut södervärn. Gustav adolfs torg Stora Nygatan Slottsgatan Fersens väg som förut limhamn linje 4 som förut sibbarp linje. Numera försvunnen del söder om Rönneholmsvägen viadukten över massagebadkar MalmöYstads järnväg MYJ baltiska utställningen 1940 omkr, lundavägen som förut Spårvägsgatan Lönngatan sofielund Lantmannagatan. Värnhem som förut Sallerupsvägen hohög Östra kyrkogårdens ingång. Varannan vagn vände under lågtrafik vid bellevue linje. Spåromläggning vid Triangeln varvid spåren flyttades ut från Södra Förstadsgatan till platsbildningen framför Skånska bankens kontor där Åter trafik i Södra Förstadsgatan förbi snabbt Föreningsgatan. Läs mer om cookies, centralplan Bruksgatan som förut Värnhem, har diskuterats.

1928 -xx-xx Dubbelspår anlades i Spårvägsgatan och Lönngatan från Södervärn fram till Rolfsgatan.Den minskade turtätheten kompenserades med förstärkningstrafik på sträckan gustaf adolfs torg - fridhem (se vidare linje 6).Den gula färgbeteckningen på linje 4 slopades.