av omständigheterna i varje enskilt fall när det avgörs om konferensen ska anses som en skattepliktig förmån eller inte. Under en vecka bör den effektiva konferenstiden omfatta minst

30 timmar, jämnt fördelade under veckan. Är inte momspliktiga, så den aspekten är oviktig i sammanhanget. Det handlar om att använda sitt omdöme och sunda förnuft, helt enkelt, avslutar Patrik. Konto 5814, intern kurs tapas örebro och konferens, paketkostnad. Om representationstillfället bara innehåller alkohol så är det en ej avdragsgill kostnad. Avdragsrätten blir därför en ren bedömningsfråga. En reklamgåva som du ger bort skall vara av obetydligt värde och vara en produkt från din verksamhet eller innehålla reklam för ditt företag. Det innebär förstås inte att det är förbjudet att ha kul och ägna sig åt trevliga sysselsättningar tillsammans. Vid bedömning av avdragsrätt för kost som tillhandahålls på intern kurs medges momsavdrag för kostnaden som för en verksamhetskostnad och begränsas alltså inte av reglerna för representation. BokningsBolaget har strävat efter att göra det enkelt för sina kunder genom att i sin konferenskatalog använda symboler som tydligt visar vilka krav en samarbetspartner uppfyller. Representerar du i utlandet finns dock ingen moms att lyfta (utländsk moms, VAT eller vad det nu kallas räknas inte enligt den svenska momslagen som moms). Fri kost vid intern kurs är inte en skattepliktig förmån under förutsättning att de allmänna villkoren i fråga om varaktighet mm är uppfyllda. 15.4.3 Kurs/konferens med externa deltagare och delvis personal från SLU Ej intern representation för deltagare från SLU. Om dagen avslutas med en mer påkostad måltid bokförs måltiden som intern representation, se avsnitt.3.2 i ekonomihandbokens kapitel. Du bokför enligt kontantmetoden. Därmed blir de belopp som är avdragsgilla inklusive moms. Det är inte ovanligt att konferenser av olika slag förläggs till utlandet. Samma belopp som gäller för extern representation gäller också för intern representation, det vill säga du får göra avdrag för max 180 kronor per person för aktivitet eller kringkostnader men om du bjuder på mat så är det endast momsen som är avdragsgill för måltidens. Resan är obligatorisk, ta kontakt! För de externa deltagarna bokförs deras del av kostnaden på konto 7250 samt på konto för lokalhyra. Mimmi Rito, du kan följa Författare, mimmi Rito genom följande RSS-länk: /rss/author/22325. Här är gränsen hårfin och gåvan kan lätt uppfattas som en muta istället. För att arrangemanget ska vara avdragsgillt måste utbildningen även: Vara till ekonomisk nytta för SLU. Det gäller bara att dessa sker i rimlig omfattning. Om detta är uppfyllt förmånsbeskattas inte deltagarna och konferensen blir avdragsgill. Om resor, kost eller logi ingår i avgiften för externa konferenser bokförs hela beloppet exklusive moms på konto 5811. Kostnaden för den extra måltiden bokförs på konto 5872 intern representation, ej avdragsgill moms. Verkar det krångligt och motsägelsefullt?

Ett program måste finnas, riktiga konferenser flysta är avdragsgilla, bokföring sker på konto 5814. Namn företag, handdukar, exempel, avdrag kan då göras med 46 kr per person och online tillfälle. Epost telefonnummer, avgift för extern kurs eller konferens. Tina Blank är rättslig expert på Skatteverket. Något lägre avdragsbelopp än vid representation i Sverige alltså. Nyckelringar, reklamgåvor kan exempelvis vara varor som säljs av dig.


Bokföra konferens

Deltagarna måste ha nytta av utbildningen för att inte bli förmånsbeskattade. Hej, den får pågå under högst en vecka. Hotellfrukostar och fria måltider på allmänna transportmedel är också undantagna från bokföra konferens beskattning i vissa fall. Biljetter till idrottsevenemang eller greenfeeavgift vid golf.

15.4.5 Förmånsbeskattning vid konferens eller konferensresa För att inte deltagare på konferenser ska bli förmånsbeskattade finns vissa krav på innehållet i programmet: Ett skriftligt program ska finnas.Så kom igång ihåg att förena nytta med nöje.