alltid känner att du blivit rättvist bedömd. Utbildning på distans, distansutbildningar är en allt mer populär utbildningsform som främst erbjuds på landets högskolor och universitet. Leta upp en

kurs här på och ansök via vuxenutbildningen i din hemkommun Hitta din utbildning under Hitta din Komvux distansutbildning Ansök via vuxenutbildningen i din hemkommun. Du börjar plugga, du börjar alltid dina distansstudier på en måndag. Du, din smågrupp och din församling är välkommen att ta del av de möjligheter som Bibelskola Nära erbjuder. Den stora skillnaden mellan distansutbildningar och traditionell undervisning är att en distansutbildning innebär mer egen fritid och betydligt mindre kontakt med lärare och kurskamrater. Vanligtvis har man kontakt med sin lärare genom lärplattformen, mejlkontakt eller telefon. Nära Distans, nära Distans innebär att läsa Bibelskola Nära som folkhögskolekurs. I rutan Login skriver du samma e-postadress du angav när du skapade ditt konto. Kursutbudet och ansökningsförfarandet varierar beroende på vilken kommun du bor. Den veckan är kursvecka 1, därpå följer du varje kursveckas anvisningar fram till den sista. Muntliga betygsgrundande uppgifter gör du på telefon, Skype eller motsvarande. Vid distansutbildning använder sig högskolorna av ett slags klassrum i elektronisk form, så kallade lärplattformar. Varje vardag är din personliga lärare tillgänglig både via telefon och webben. Din lärare ger dig utförlig respons på varje uppgift så att du vet hur du ligger till under kursens gång. Att du är aktiv är lika obligatoriskt när du läser på distans som vid traditionell klassrumsundervisning. Bibelskola Nära utmärks av föredrag via webben, gemenskap i möten runt Bibeln och vardagen som plats för att lära och växa. Har du glömt ditt lösenord? Ditt betyg skickas till Vuxenutbildningen. Alla kurser är nationella, högskoleförberedande och studiemedelsberättigande. De ser olika ut men innehåller samma delar, som klasslistor, diskussionsforum och arbetsuppgifter. FörsamlingsNära, församlingsNära ger fyra fristående kurser om 15 veckor vardera som ni studerar tillsammans i en studiecirkel utifrån en lokal församling. .

Bibelstudier på distans

Formen kan passa dig som är fashion bunden till en särskild ort på grund av exempelvis arbete eller familj. Variationen mellan olika distansutbildningar är stor så det är viktigt att du kontrollerar i förväg tak att utbildningen stämmer överens med dina förväntningar. Du visar att du är aktiv i dina distansstudier genom att varje vecka gå in i dina kurser i vårt digitala elevrum via internet. När betyget är satt skickas det till Vuxenutbildningen i din hemkommun där du kan begära ut det för att söka in på högskolan. Skype eller motsvarande, skaffa jobb eller vilka mål du nu har med dina distansstudier. Läs mer genom att klicka på flikarna ovan.

Bibelstudier på distans

Undervisning och utbildningsformer, något som för många beskriver som den största fördelen med att läsa på distans på NTIskolan. Kontakta läraren och även beställa kurslitteratur. Individuell studieplan och information för att lätt kunna ta dig in i skolans elevrum och din personliga sida. Bibelskola Nära finns till för dig som vill växa vidare i din kristna tro och för församlingar som vill ge vägledning till livet utifrån Bibeln. Kursen ger fyra fristående kurser om 16 veckor vardera som sker helt via webben. Och vi hoppas att du förutom dina syften med studierna även haft många utvecklande stunder under resans gång. Så sluts cirkeln, fredagen före kursstart utses din personliga kurslärare. Teknik och pedagogik för vår tid gör studier i Bibeln och den kristna tron tillgänglig för alla. För dig som befinner dig mitt i livet och som vill gå en bibelskola men inte har möjlighet att flytta. quot; utbildningsformerna skiljer sig åt mellan olika distansutbildningar.

Det är en möjlighet för din lokala församling att stå värd för en bibelskola på den plats där ni befinner.Du har en lärobok som röd tråd genom distansstudierna.