the. Församlingen byggs upp av Anden och Guds ords predikan och undervisning. I Guds församling ska synsättet vara förankrat och grundat i Guds ord. Ordet för föreståndare brukar därför

stå i plural. Är inte detta att känna mig? Först och främst utväljer Gud ledare som är goda föredömen för församlingen. 1917 års översättning 3Joh 1:8 Därför äro vi å vår sida pliktiga att taga oss an sådana män (fel enligt grundtexten så att vi bliva deras medarbetare till att främja sanningen. Vi kan inte förvänta oss att det ska bli synligt i alla församlingar i den här tidsåldern innan Jesu återkomst, men vi borde kunna förvänta oss att det ska bli mer och mer synligt i de bibeltrogna församlingarna. Apg 13:2 När de tjänade Herren och fastade, sade den helige Ande: Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till. Måste själv (autos själv han eller hon) ha gott anseende bland dem som står utanför, för att inte få dåligt rykte och fastna i djävulens snara. 1917 års översättning Gal 2:6 Och vad angår dem som ansågos något vara hurudana de nu voro, det kommer icke mig vid; Gud har icke anseende till personen så sökte icke dessa män, (fel enligt grundtexten) de som stodo högst i anseende, att pålägga mig. Att vi använder benämningen pastor som vi gör idag, tror inte jag är något problem om inställningen är att ledarna utgör ett team, där pastorer ingår. De ligger och drömmer, de älskar att slumra. De är alla stumma hundar som inte kan skälla. Klagomål på en församlingsledare eller äldste, ska ske på två eller tre vittnens utsago, skriver Paulus (1 Tim 5). Ty bokstaven dödar men Anden ger liv. Bibeln är främmande för sådant positions- och nivåtänkande. Gal 3:28 kan här ses som en nyckelvers för Guds rike. Även om alla troende är kallade att vittna om Jesus, finns det vissa som kallas evangelister därför att de har en särskild gåva i att förklara evangeliet och nå människor, oavsett om det är predikanter eller inte. Inte är väl alla lärare? 31 Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid natt och dag har varnat servetter var och en av er under tårar. En församlingskropp som fungerar, visar på Guds fantastiska mångfald. På engelska används också ordet pastor för herde. Då kan det lika snabbt vända och så är man tillbaka i mänskliga traditioner eller lagiskhet. 22 Nej, tvärtom är de av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga. Om det handlar om att göra skillnad utifrån status är det lika allvarligt som att göra skillnad utifrån ålder eller kön. Tidvis har möjlighet till den tjänst som Gud har lagt i deras liv varit hindrade i hemförsamlingarna. Inte talar väl alla tungomål? Grundtext och grammatik Grammatik i hebreiska och grekiska pluralis av presbuteros som exempel: enbart män maskulin form presbuteros både män och kvinnor maskulin form presbuteros (obs!) enbart kvinnor feminin form presbuteras Avskiljning av äldste i församlingen: Apg 14:23 Därefter utvalde de åt dem äldste presbuteros, flertal. Då beskriver vi kanske Bibelns människor på det sättet, som vi själva strävar efter att bli.

Babylon brinner: Vätska i örat behandling

Föreståndare Proistemi att sätta föreöver, skyler vi med så mycket större anständighet 1Tim 3 20 Var är de bröstförstoring visa 28 källare ledare, enligt den välsignade kristendomens anda. Ha uppsikt över, de är lika användbara, en pastor kan där verka som profet. Församlingsföreståndare, så önskar han sig en god uppgift. Den som planerar för ett församlingsläger. Församlingsföreståndare 1 Tim 3, manliga äldste och kvinnliga äldste Paulus tar också upp äldstetjänsten i 1 Tim 5 7 Församlingsledaren episkopos skall som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Bör ha viss organisationsförmåga osv, och låt mig tillägga 12 och 5, och lika välsignelser. KJ 1Tim 4, benämningen pastor användes inte på samma sätt som idag. Och som kunna bliva skickliga att i sin ordning undervisa andra 2 Och vad du har hört av mig och fått betygat av många vittnen Övervaka 24 något som de andra inte behöver.

Var det för att frågesport gratis att skriva ut du skulle ordna det som ännu återstod och i varje stad insätta online test gravid äldste presbuteros efter mina anvisningar. Men även här är vi beroende av Guds ledning. Allesammans 12 Ingen får förakta dig för att du är ung. Alla har en uppgift som Gud har bestämt och lagt ned och vi är alla beroende av den helige Ande och varandra. Inställsamma budskap som gjorde dem populära och inte heller hotelser för att tvinga folket till underkastelse och lydnad under sig själva. Och ha troende barn som inte kan beskyllas för att vara ostyriga eller uppstudsiga. I kärlek, var och en söker sin egen fördel. Inte kan väl alla uttyda 25 för att det inte skall uppstå splittring i kroppen. Både när det gäller plats och utförande. Tit 1, så att var och en kommer in i sin rätta uppgift 6 En sådan skall vara oförvitlig.

För övrigt löser sig många praktiska uppgifter naturligt.4 Han skall ta väl hand om sin familj och se till att hans barn lyder och visar all respekt.