Effektiv hostmedicin

Use. Bulletin of the Society of Psychologists in Addictive Behaviors, 2, 143-147. 20 A crucial determinant of whether a drug user develops drug abuse is the presence or

Läs mer…

Effektiv viktnedgång

blivit godkänt för viktnedgång i både Europa och USA, under namnet Saxenda. Kortison ger ofta viktökning i längden, särskilt vid högre doser (exempelvis mer än 5 mg Prednisolon dagligen).

Läs mer…