distribution och marknadsföring. Läspraktik vänder sig till studerande på sfi kurs B och C, främst studieväg 2, men serien passar även på kurser i yrkessvenska. Koll på pengarna finns

Läs mer…